Hör upp branschen, nu lanserar vi framtiden!

Nu är det aktuellt! Äntligen är vår nya hemsida tillsammans med vår interaktiva webbportal Linccon Network framtagen och lanserad. Nu omfamnar vi framtiden genom att tänka nytt. Linccon Network är här för att bereda vägen! 

Låt oss förklara!

Sverige satsar och investerar åtskilliga miljarder på hållbara väg och järnvägsnät i modern tid.  För detta behövs det kompetenta och rustade entreprenörer som på allvar samverkar för att bygga framtidens infrastruktur när behovet är som störst. 

Som delaktiga i utbyggnaden vill infrastrukturbolaget Linccon göra det lättare att få tillgång till det totala projektbehovet och samtidigt samverka med branschens medleverantörer för att gynna byggen av Nordisk infrastruktur. Tjänsten kallar vi Linccon Network och är gratis. 

Linccon Network är en interaktiv webbportal av entreprenörer, för entreprenörer! I vår unika tjänst kan både beställare och medleverantörer  skapa inlägg,  söka aktuella uppdrag eller söka tillgänglig kapacitet avseende resurser, maskiner och transporter för den Nordiska marknaden i realtid! Vi har kunder och beställare över hela Norden och får dagligen in spännande prestigefulla uppdrag och tillgänglig kapacitet från våra medleverantörer.

Så här funkar det!

Sök Aktuella uppdrag                                           
I den här tjänsten kan du söka efter specifika uppdrag som passar ditt företag. Vi får dagligen in prestigefulla uppdrag och förfrågningar, allt från större entreprenader till löpande tjänster inom resurs, maskin, transportbehov för den nordiska infrastrukturmarknaden. 

Sök Ledig kapacitet                          
Ibland händer det att vi och våra medleverantörer står mellan jobb. I den här tjänsten lägger vi tillsammans upp tillgänglig kapacitet som just nu är ledig och kan avropas för nya uppdrag. Det kan vara allt från resurser inom olika teknikområden till maskinkapacitet och transportmedel.

Skapa inlägg                                                  
Det är gratis för alla och både kunder och medleverantörer kan göra hur många inlägg som helst i vår portal. Lägg upp en uppdragsförfrågan eller ange ledig kapacitet, så länge du följer våra ordningsregler är dina inlägg oändliga. Vi kontrollerar alla inlägg och förbehåller oss rätten att ta bort vid behov. 

Medleverantör – Skapa konto                                    
Du behöver inget konto, men vi behöver dig! Som medleverantör får du uppdrag tillsänt innan vi lägger ut dem, dessutom kan du använda dig av oss till att förmedla ledig kapacitet avseende resurser, maskiner och transporttjänster. Som medleverantör vill vi att du är registrerad hos oss, vi tillhandahåller tjänster till medleverantörer som är anslutna och godkända av oss enligt våra regler och policys. Ladda upp information om ditt företag och vad just ni kan tillhandahålla och skapa ett konto gratis på några minuter i portalen Linccon Network. 

Genom Linccon Network slår vi ett slag för branschen och samverkan för bygget av framtidens infrastruktur! Vill du läsa mer om Linccon och Linccon Network. Gå vidare till www.linccon.se så berättar vi mer! 

Vi på Linccon vill även passa på och önska er alla en fantastisk midsommar och på återseende. 

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 78 02 107
Email: Claes.eakson@linccon.se