Anläggning

Inom anläggning erbjuder vi tjänster inom mark- och betongarbeten, grundläggning,
infrastruktur, ledningsnät, energianläggningar, järnväg, väg och hamnentreprenader. Fokus ligger på nationella och regionala infrastrukturprojekt samt anläggningsentreprenader inom
industrin och underhållstjänster. Vår kompetens inom anläggning omfattas av att leverera heltäckande tjänster inom
entreprenad- och projektutveckling som omfattar ny och ombyggnadsprojekt. Det som får oss att utvecklas är utmanande projekt. Allt som är komplicerat och knepigt ser vi som vår expertis.

Grundläggning för byggnation

Det kan till exempel vara markarbeten för järnväg, nya bostäder eller exploateringsområden.
Beroende på projekt kan det handla om allt från finplanering till sprängning, pålning eller
stenläggning.

Ledningsarbeten

Vi arbetar både med ny och ombyggnation av vatten- och avloppsledningar samt att ersätta
befintliga VA-ledningar med nya. Vi gör även exempelvis schakt- och fyllnadsarbeten för
kablar samt fiber.

Anläggning av gator, vägar samt betongarbeten

Det kan handla om allt från anläggning av genomfartsgator, gång- och cykelvägar,
busshållplatser och belysning, till ombyggnationer av vägar.

Tillsammans för bästa resultat Hos oss står alltid kunders idéer, behov och önskemål i centrum.

Vår ambition är att
alltid ha ett nära, öppet och engagerande samarbete som leder till långsiktiga relationer med
uppdragsgivare. Genom att använda tid och resurser på ett klokt sätt kan Linccon både öka värdet för våra
kunder och skapa ökad lönsamhet i företaget. För att säkerställa att vi lever upp till våra
kunders förväntningar mäter vi nöjdhet kontinuerligt och gör förbättringar om och där de
behövs.

Vill du få rådgivning, fråga om offert eller beställa tjänster inom anläggning? Här hittar du kontaktuppgifter till våra duktiga och lokala säljare.

VI HAR FRAMTIDEN FRAMFÖR OSS

karriär

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara infrastruktur. Kolla in våra lediga tjänster eller skicka oss en spontanansökan. Välkommen till oss!

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se