EKONOMI & FAKTURERING

Ska du skicka en faktura till oss? Nedanstående riktar sig till dig som är leverantör.

Fakturering

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i rätt tid. En förutsättning för det är att du som leverantör märker rätt enligt våra ställda krav och gärna använder dig av PDF-fil som fakturering till nedan e-postadress. Går inte det kan du naturligtvis posta oss fakturan.

Fakturadress

E-post: invoice.construction@linccon.se

Post: Linccon Construction AB
Kund-Id FRX7884
FE 301
105 69 Stockholm

Formkrav

Utöver Skatteverkets krav på en faktura har Linccon egna krav som måste vara uppfyllda för att fakturan ska kunna hanteras och betalas i vårt system. Om fakturan inte är korrekt utställd returneras den för korrigering/komplettering och i sådant fall godtas inga betalningspåminnelser eller dröjsmålsräntor.

Fakturan tillsammans med bilagor måste ställas till rätt juridisk enhet i PDF-format. Annat format accepteras ej.
Utförlig beskrivning av vara/tjänst.

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor tillsammans med bilagor (Dagbok, Maskindagbok, utlägg) skall alltid översändas till beställaren för godkännande innan fakturering får ske.

MOMS

Korrekt momssats (”omvänd betalningsskyldighet” vid byggtjänst)
Leverantörens fakturering skall vara månadskalenderbaserad enligt Beställarens faktureringsperioder.

Betalning / faktureringsvilkor

Betalningsvillkor 30 dagar gäller från det datum fakturan anländer vår inskanningscentral.

Vi accepterar ingen faktureringsavgift.

Märkning ska anges för samtliga inköp i både fakturan och bilogor och tillhandahålls av uppdragsgivaren vid beställning.

Bilagor/dagböcker skall vara korrekt ifyllda och även finnas med som bilaga till leverantörsfakturan i samma PDF-fil.
För- och efternamn på referensperson måste framgå på fakturan efter ledtext ”Er referens”.

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se