HÅLLBARHET

En utvecklande arbetsplats

På våra arbetsplatser är det stimulerande att arbeta och våra medarbetare uppmuntras till
ansvar och utveckling. Vi arbetar som lag, tillsammans med våra medleverantörer och
kunder.

Miljömedvetenhet

Vi följer de regler, lagar och krav som ställs på oss och applicerar detta för alla ingående i
vår laganda. Vi visar omtanke om miljön och framtida generationer.

Ekonomisk uthållighet

Genom ett nischad koncept, hög leveranssäkerhet tillsammans med marknadens största
kompetenspaket får vi en finansiell utveckling som säkerställer resurser till kontinuerliga
investeringar

ETIK

Vi arbetar inte osunt, vi tar eller ger inga mutor. Juridiskt och etiskt korrekta affärer samt
leverans av rätt kvalitét är en självklarhet. För kan inte vi, eller våra medleverantörer inte
bevisa oss värdiga så har vi misslyckats och det tolererar vi inte.

Innovativt engagerade

Vi är drivande för att skapa framtidens infrastruktur med hjälp av innovation, nytänkande och
genuin omtanke. Att vara innovativa är en Linccon anda.

Säkra arbetsplatser

På våra arbetsplatser har vi en hög säkerhetskultur och visar omtanke om varandra. Vi
värnar om varandra och förhåller oss till begreppet ”alla ska komma hem hela”.

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se