DET VAR EN GÅNG

STARTEN

Linccon startade 2017 för att grundarna ansåg att de nordiska länderna Sverige, Norge
och Danmark saknade ett specialiserat varumärke som tog tillvara på branschens
samlade kompetens för byggnation av infrastruktur, mer specifikt inom anläggning,
betong, järnväg.

VISIONEN

- Vi måste på allvar börja samarbeta med varandra och nyttja varandras kompetenser,
var ett uttryck Claes Eakson, VD och medgrundare ofta förde på tal. De orden
formaliserade Linccon till vad det är idag och vill kännetecknas framöver som
varumärke.

LINCCON

Inom Linccon samlas experter, rådgivare och teknisk kunniga medarbetare tillsammans med
marknadens främsta medleverantörer. Vad du som beställare får är en verklig kraft som
bygger ditt projekt tillsammans med dig.
Linccon kan idag stoltsera med att vara det lilla företaget men med det stora företagets
resurskapacitet. Vi samlar kompetens och kraft till dina projekt, på så sätt kan vi leverera
hela ditt behov i rätt tid, till rätt plats och rätt pris.

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se