Järnväg

Vi är järnvägsexperter och jobbar med allt från total ansvar, till mindre serviceåtaganden som underleverantör. Våra huvudsakliga områden är att rusta upp befintliga spår, bygga nytt och underhålla samt bygga kanalisation, bullerskydd och plattformar. Men vi arbetar även med andra typer av projekt som är närliggande och som är kopplade till järnvägsmiljöer.

Experter på spårbundna infrastrukturlösningar inom BEST-K

Spårbunden trafik är centralt för en hållbar utveckling i tättbebyggda områden, men också avgörande för att kunna färdas långa sträckor på ett miljövänligt sätt i ett avlångt land som Sverige. Vi följer noga myndigheternas arbete och långtidsplaner och har specialister och
experter som är med och utvecklar infrastrukturlösningarna i Norden.

Linccons uppdrag inom spårbundna infrastrukturlösningar omfattar allt från totala
projektåtagande med projektledaransvar till byggnation av anläggningar för bana-, el-, signal-
, tele-, kanalisation och säkerhetssystem samt tillhandahållandet av maskin, transport och
materialservicetjänster.

Grundläggning för byggnation

Det kan till exempel vara markarbeten för järnväg, stationsområden. Beroende på projekt
kan det handla om allt från finplanering till sprängning, dränering, va arbeten och utemiljöer.

Bana

Som kan bestå av spårbyggnation, neutralisering, spårbyte, spårriktning och växelriktning,
växelbyte, slipersbyte allt som ovan för ny eller ombyggnation.

EL

Kabelförläggning, kontaktledningsbyte på linje och stationsområden.

Signal

För att styra tågtrafik på ett säkert och effektivt används signalteknik. Vi erbjuder underhåll,
nybyggnation och uppgraderingar av signalsystem, signalställverk, ERTMS.

Tele

Arbeten på tele och informationsanläggning, skarvning av kabel, master, radio och telefoniarbeten.

Säkerhet

För att bygga järnväg, krävs säkerhet. Vi bistår med säkerhetspersonal.

Maskin och transportuppdrag

Uthyrning av bemannade maskiner, spårriktmaskin för linje och växlar, ballastplog samt
transportkapacitet för leverans av slipers och ballast.

Vill du få rådgivning fråga om offert eller beställa tjänster inom järnväg? Här hittar du
kontaktuppgifter till våra duktiga och lokala säljare.

VI HAR FRAMTIDEN FRAMFÖR OSS

karriär

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara infrastruktur. Kolla in våra lediga tjänster eller skicka oss en spontanansökan. Välkommen till oss!

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se