OM OSS

Linccon är en växande anläggningsentreprenör med ett heltäckande erbjudande inom
entreprenad, projekt och innovationsutveckling. Våra tjänster vänder sig till beställarorgan
inom infrastruktursektorn.

HISTORIA

STRATEGI

MARKNAD

HÅLLBARHET

det här är vi

Historia

Linccon startade för att vi ansåg att de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark saknade ett specialiserat varumärke som tog tillvara på branschens samlade kompetens för byggnation av infrastruktur. Vi måste på allvar börja samarbeta med varandra och nyttja varandras kompetenser, var ett uttryck Claes Eakson, VD ofta förde på tal. De orden formaliserade Linccon till vad det är idag och vill kännetecknas framöver som varumärke.

En stor kraft i det lilla
Linccon samlar experter, rådgivare och teknisk kunniga medarbetare tillsammans med marknadens främsta medleverantörer. Vad du som beställare får är en verklig kraft som bygger ditt projekt tillsammans med dig. Vi kan idag stoltsera med att vara det lilla företaget men med det stora företagets resurskapacitet. Vi samlar kompetens, medleverantörer och maskinell kraft till dina projekt, på så sätt kan vi leverera hela ditt behov i rätt tid, till rätt plats och rätt pris.

Totalt engagemang och ärlighet Att vi lyckats tror jag beror på att vi är så engagerade och ärliga som vi är, vi finns för att lyfta projekt inte tvärtom. Dessutom spår jag en mer öppensinnad marknad som vill och måste sammagera för att få det att fungera. Det finns att göra för oss alla och om vi samverkar mer öppensinnat så vågar jag tro att vi istället kan dra nytta av varandras kunskaper. Visst, i början vill vi alla vinna projekt, men när du har gjort det så behöver de flesta engagemang, medleverantörer och fokus i sina projekt. Folk runt dig blir engagerade om du är engagerad, ärlig och öppensinnad, så enkelt är det.

Det finns i blodet Vissa blir nöjda, vissa inte! Jag tror att vår tillväxt skapas genom utveckling och att våga ifrågasätta och förbli en innovationsdrivande entreprenör. Så fort vi går in i ett projekt så vill vi vara med att skapa, det gör vi genom totalt engagemang, vara ärliga och fokuserande på nästa steg i processen. Kan vi hela tiden ligga ett steg före så vinner vi mycket, säger Claes Eakson.

HÅLLBARHET

Vi är stolta över att bygga en hållbar framtid för framtidens infrastruktur. Genom det jobb vi gör så skapar vi en grönare infrastruktur. Vi vill utveckla ett hållbarare sätt för oss och branschen att arbeta på. Det är viktigt för oss att så långt det är möjligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön. Detta gäller för Linccon och för de medleverantörer som är anslutna till oss. Hur mäter man hållbarhet? För oss är hållbarhet inte bara ett begrepp vi skriver, det är ett sätt att vara som genomsyrar allt vi gör. Vår grund och historia representerar allt vi vill stå för och synas som.
En utvecklande arbetsplats på våra arbetsplatser är det stimulerande att arbeta och våra medarbetare uppmuntras till ansvar och utveckling. Vi arbetar som lag, tillsammans med våra medleverantörer och kunder.
Miljömedvetenhet vi följer de regler, lagar och krav som ställs på oss och applicerar detta för alla ingående i vår laganda. Vi visar omtanke om miljön och framtida generationer. Ekonomisk uthållighet Genom ett nischad koncept, hög leveranssäkerhet tillsammans med marknadens största kompetenspaket får vi en finansiell utveckling som säkerställer resurser till kontinuerliga investeringar
Etik
Vi arbetar inte osunt, vi tar eller ger inga mutor. Juridiskt och etiskt korrekta affärer samt leverans av rätt kvalitét är en självklarhet. För kan inte vi, eller våra medleverantörer inte bevisa oss värdiga så har vi misslyckats och det tolererar vi inte.
Innovativt engagerade
Vi är drivande för att skapa framtidens infrastruktur med hjälp av innovation, nytänkande och genuin omtanke. Att vara innovativa är en Linccon anda.
Säkra arbetsplatser
På våra arbetsplatser har vi en hög säkerhetskultur och visar omtanke om varandra. Vi värnar om varandra och förhåller oss till begreppet ”alla ska komma hem hela”.

MARKNAD

Linccon vänder sig med sina tjänster till entreprenörer och infrastrukturförvaltare verksamma inom infrastruktursektorn. Detta för de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark. Tillhörande våra infrasektorer sammanför vi behovet av maskiner, transporter och material inom respektive område.

STRATEGI

Linccon har som affärside att tillföra kapacitet, kompetens och know-how där bristen är som störst, devisen kallar vi för plus Linccon. Strategin är att Linccon ska kännetecknas som ett infrastrukturbolag som genererar kompetensförsörjning till branschens outtömliga behov av resurser och kapacitet som underleverantör och underentreprenör. Vi ska vara en självklar samarbetspartner i alla de former som formaliserar enkelhet mellan oss, kunder och medleverantörer för uppdrag inom infrastruktursektorn. Så nämner Claes Eakson för ledningen att framtiden för Linccon kommer att se ut. Den iden realiseras så småningom genom den unika plattformen Linccon Network som sammanlänkar behovet genom en unik entreprenör. Genom Linccon Network kännetecknas vi inte bara som ett infrastrukturbolag före sin tid, vi kan på ett enkelt sätt samla branschens behov på en plats och nå ut med bättre tillgänglighet till alla. De strategiska stegen vi tar nu kommer att eka i oändligheten. Målet är att tillväxt ska ske organiskt tillsammans med nya medleverantörer. Strategin för ökad tillväxt ska ske årligen.

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se