STRATEGI

Affärsidé / Strategi

Linccon har som affärside att tillföra kapacitet, kompetens och know-how där bristen är som
störst, devisen kallar vi för plus Linccon. Strategin är att Linccon ska kännetecknas som ett
infrastrukturbolag som genererar kompetensförsörjning till branschens outtömliga behov av
resurser och kapacitet som underleverantör och underentreprenör.

En självklar samarbetspartner

Vi ska vara en självklar samarbetspartner i alla de former som digitaliserar enkelhet mellan
oss, kunder och medleverantörer för uppdrag inom infrastruktursektorn. Så nämner Claes
Eakson för ledningen att framtiden kommer att se ut för Linccon. Den iden realiseras så
småningom genom den unika plattformen Linccon Network.

LINCCON NETWORK

Genom Linccon Network kännetecknas vi inte bara som ett infrastrukturbolag före sin tid, vi
kan på ett enkelt sätt samla branschens behov på en plats och nå ut med bättre tillgänglighet
till alla. De strategiska stegen vi tar nu kommer att eka i oändligheten.
Målet är att tillväxt ska ske organiskt tillsammans med nya medleverantörer. Strategin för
ökad tillväxt ska ske årligen i fem års intervaller.

Denmark

Contact: Karl-Johan Stridsberg
Phone: +46 (0) 70-330 28 81
Email: karljohan.stridsberg@linccon.se

Norway

Contact: Annika Möllerberg
Phone: +46 (0) 70 609 25 29
Email: annika.mollerberg@linccon.se

Sweden

Contact: Claes Eakson
Phone: +46 (0) 7 080 21 07 
Email: Claes.eakson@linccon.se